จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

ผู้ว่าฯ ลพบุรี เรียกประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือ เพื่อรองรับสถานการณ์โรคโควิด 19

     วันที่ 10 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมกับ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้ง 3 ท่าน ปลัดจังหวัด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือ เพื่อรองรับสถานการณ์โรคโควิด 19 มีประเด็นสำคัญ ดังนี้
    1. การเตรียมการแถลงข่าวรายวัน ให้ประชาขนทราบ
    2. การตั้งด่าน จุดสกัด ปัองการแพร่ระบาดฯ
    3. การเตรียมความพร้อมด้านการรักษาพยาบาล และสถานที่ดูแลประชาชน

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ