จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

ผู้ว่าฯ ลพบุรี เปิดเทศกาลท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันบานในวันแห่งความรัก

        วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นายนิวัตน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ร่วมกันเป็นประธานเปิดเทศกาลท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันบานในวันแห่งความรัก บนพื้นที่รวมกว่า 50 ไร่ ของตำบลกกโก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซึ่งสำนักงานเทศบาลตำบกกกโก ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ บานต่อเนื่องไปจนถึง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อให้เป็นแลนด์มารค์แห่งใหม่ ในช่วงเทศกาลวันแห่งความรักส่งเสริมการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทุ่งทานตะวันบาน ของตำบลกกโก ประจำปี 2565 ตลอดจน เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงาน ชุมชน และองค์กรท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยว วิถีใหม่ในชุมชนของตนเอง ในรูปแบบใหม่ New Normal ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องผ่านจุดคัดกรอง แสดงผลการฉีดวัคซีนมาก่อนแล้ว อย่างน้อย 2 เข็ม หรือแสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วย ATK ตามที่คณะกรรมการจัดงานกำหนด เพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีรถรางโบราณ คอยให้บริการ รับ-ส่ง นักท่องเที่ยว พาชมทุ่งทานตะวันแปลงใหญ่ในพื้นที่ ของตำบลกกโก พร้อมทั้งเปิดพื้นลานกิจกรรม จำหน่ายสิ้นค้าของฝาก ผลิตภัณฑ์ชุมชน ของกลุ่มวิสากิจชุมชนต่างๆ วางจำหน่าย ภายในงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนมีรายได้ จากการจำหน่ายสินค้าของตนเองให้แก่นักท่องเที่ยว เป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการ ร้านค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ได้มีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าของตนเองได้อีกทางหนึ่งด้วย

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ