จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

ผู้ว่าฯ ลพบุรี เปิดจวนเตรียมความพร้อมดำเนินกิจกรรม “ผู้นำต้นแบบตัวอย่างที่เป็นจริง”

      วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เปิดจวนเตรียมความพร้อมดำเนินกิจกรรม “ผู้นำต้นแบบตัวอย่างที่เป็นจริง” ในการน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยมีนายเกียรติปราโมทย์ ฉายศรี พัฒนาการจังหวัดลพบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นายสุทัศน์ หลีกพาล ประธานศูนย์เรียนรู้ ๙ ตามพ่อและทีมงาน ร่วมประชุมวางแผนเพื่อบริหารจัดการพื้นที่ เตรียมแปลง และทำเสวียนล้อมรอบต้นไม้ โดยจะดำเนินการ Kick Off ในวันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
      จากนั้นนายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้พบปะพูดคุยกับนายเกียรติปราโมทย์ ฉายศรี พัฒนาการจังหวัดลพบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่และเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ฯ ในการวางแผนและปรับปรุงพื้นที่การปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เป็นต้นแบบตัวอย่างที่เป็นจริงให้กับประชาชนต่อไป

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ