จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

ผู้ว่าฯ ลพบุรี เปิดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว และเทศกาลของดีบ้านหมี่ ประจำปี 2565

     วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 20.00 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว และเทศกาลของดีบ้านหมี่ ประจำปี 2565 ณ บริเวณสวนสาธารณะสมเด็จย่า ริมคลองชลประทานอนุศาสนนันท์ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นายอำเภอบ้านหมี่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท่องถิ่นอำเภอบ้านหมี่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ร่วมพิธีเปิดโดยกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 18 – 27 กรกฎาคม 2565 ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประวัติความเป็นมารวมทั้งเอกลักษณ์ของคนอำเภอบ้านหมี่ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะ วัฒนธรรม ของอำเภอบ้านหมี่ และส่งเสริมสินค้าเศรษฐกิจชุมชน และสินค้าพื้นบ้านให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การเดินแบบผ้าไทยการกุศล การแข่งขันเรือยาว 12 ฝีพาย การประกวดสาวงามบ้านหมี่ การประกวดร้องเพลงกำนันผู้ใหญ่บ้าน การแสดงชาติพันธุ์ การออกร้านมัจฉากาชาด และการจัดจำหน่ายสินค้า OTOP

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ