จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

ผู้ว่าฯ ลพบุรี เดินหน้าเปิดปฏิบัติการเชิงรุก ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

   วันที่ 9 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น. นายนิวัฒน์  รุ่งสาคร  ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ หรือจุดสกัด ในพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ได้ตั้งจุดตรวจเพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บนเส้นทางหลักในพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัด ทั้งนี้ จุดตรวจ หรือจุดสกัด นั้นจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดน ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำจุดตรวจจุดสกัด และบูรณาการการปฏิบัติร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ตลอด 24 ชั่วโมง

     ทั้งนี้ได้สั่งการให้จัดตั้งจุดตรวจ,ด่านตรวจในเส้นทางคมนาคมที่เป็นเส้นทางรอง โดยมอบหมายให้ นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) บูรณาการกับทุกภาคส่วน รวมทั้งเน้นย้ำให้นายอำเภอทุกอำเภอประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ขอความร่วมมือประชาชนให้งดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด  อย่างไรก็ดี ในการปฏิบัติหน้าที่คัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า-ออกจังหวัดลพบุรี ตามมาตรการทางสาธารณสุขที่ต้องปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดและเข้มงวด อาจทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และทำให้ต้องใช้ระยะเวลาการเดินทางมากกว่าปกติ จึงขอความร่วมมือหากไม่มีความจำเป็น ขอให้งดหรือชะลอการเดินทางในช่วงนี้ไปก่อน พร้อมทั้งขอความร่วมมือ ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น “หมอชนะ” และ “ไทยชนะ” ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยติดตามผู้มีความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็ว และมีการประเมินความเสี่ยงของผู้ใช้ตลอดเวลา

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ