จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

ผู้ว่าฯ ลพบุรี เดินหน้าขับเคลื่อน One Plan การบูรณาการเชื่อมโยงแผนการพัฒนาพื้นที่

     วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาระดับพื้นที่ (One Plan) จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 พร้อมด้วย นายวชิระ เกตุพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายธีรเมธ เทพวิชัยศิลปะกุล นายอำเภอบ้านหมี่ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ หอประชุมอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้ ได้มีการชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาระดับพื้นที่ มีการเสนอปัญหา/ความต้องการของประชาชน เพื่อนำมาบรรจุในแผนพัฒนาอำเภอ (พ.ศ.2566-2570) และแผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี (พ.ศ.2566-2570) รวมทั้งการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการแก้ไขปัญหา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การบูรณาการเชื่อมโยงแผนการพัฒนาพื้นที่ (One Plan) ภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงกลไกการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกพื้นที่ ยกระดับคุณภาพแผนในระดับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นแผนเดียว One Plan นอกจากนี้ เพื่อกำหนดแนวทางการสนับสนุน ควบคุม และกำชับติดตามการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ