จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

ผู้ว่าฯ ลพบุรี เข้าร่วมประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วุฒิสภา ผ่านระบบออนไลน์

     วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี รับฟังการประชุมชี้แจงคณะกรรมกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วุฒิสภา ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม การประชุมดังกล่าวเป็นการพิจารณางบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยจังหวัดลพบุรี อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ทั้งนี้ จังหวัดลพบุรีได้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 8 โครงการ 24 กิจกรรม งบประมาณ 209,856,200 บาท โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วุฒิสภา จำนวน 8 โครงการ 23 กิจกรรม งบประมาณ 201,037,000 บาท

 

..ร่วมแบ่งปันข่าวสารได้ที่.. 👇👇
เพจ : ลพบุรีบ้านเรา Our Home Our Lopburi
https://www.facebook.com/ourhomeourlopburi
#จังหวัดลพบุรี

#ลพบุรีบ้านเรา
#ChangeForGood

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ