จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

ผู้ว่าฯ ลพบุรี เข้ารับมอบโล่รางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ประจำปี 2563

ผู้ว่าฯ ลพบุรี เข้ารับมอบโล่รางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ประจำปี 2563

     วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ สโมสรทหารบก วิภาวดี กรุงเทพฯ นายนิวัฒน์  รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เข้ารับมอบโล่รางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ประจำปี 2563 ระดับกลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันตก จังหวัดลพบุรีได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 จากพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย การมอบรางวัลในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจพร้อมเชิดชูเกียรติให้แก่จังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

     พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การจัดการประกวดและมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2560 เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ รวมถึงเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและยกย่อง เชิดชูเกียรติ แก่จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการจัดการขยะมูลฝอยดีเด่น ซึ่งการจัดพิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2563 และ 2565 เป็นภาพสะท้อนความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ทั้งในเรื่องของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ อันช่วยส่งเสริมให้เกิดสุขอนามัยและสภาพแวดล้อมที่ดี ต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคน รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถบริหารจัดการตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

..ร่วมแบ่งปันข่าวสารได้ที่.. 👇👇

เพจ : ลพบุรีบ้านเรา Our Home Our Lopburi

https://www.facebook.com/ourhomeourlopburi

#จังหวัดลพบุรี

#ลพบุรีบ้านเรา

#ChangeForGood

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ