จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

ผู้ว่าฯ ลพบุรี สละเงินเดือนตนเอง 2 เดือน จัดตั้งโครงการ “ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด”

      นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าฯ ลพบุรี  ประกาศ สละเงินเดือนตนเอง 2 เดือน เป็นเงิน 153,000 บาท  เพื่ิอเป็นกองทุน จัดตั้งโครงการ “ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด” เพื่อช่วยเหลือร้านอาหาร ร้านค้า ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 เพื่อช่วยเหลือร้านอาหาร ร้านค้า ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด โดยจะช่วยซื้ออาหาร สิ่งอุปโภค บริโภค ที่จำเป็น จากร้านต่างๆ เพื่อไปมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ ตามโรงพยาบาลสนาม และผู้ได้รับความเดือดร้อน และขมเชิญชวนข้าราชการที่ประสงค์ร่วมโครงการร่วมสมทบเงินช่วยเหลือตามกำลัง
      นอกจากนี้ยังขอความร่วมมืออำเภอ อปท.ส่วนราชการ ภาคเอกชน ช่วยขยายผลโครงการปันน้ำใจสู้ภัยโควิด ช่วยอุดหนุนร้านค้าในพื้นที่ เพื่อมอบให้ผู้ได้รับผลกระทบในหมู่บ้าน/ชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย 

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ