จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

ผู้ว่าฯ ลพบุรี ลงพื้นที่ติดตามนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ

     วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 11.30 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการเรียน นักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ราย เด็กหญิง ปริชญา โฉมงาม กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน ซึ่งได้รับทุนต่อเนื่องมาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนดังกล่าวมีความประพฤติดี ผลการเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมา 3.64 ชื่อเจ้าของทุนคือ คุณวันชัย ตั้งพาณิชดี ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้ให้กำลังใจพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่นักเรียนทุน

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ