จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

ผู้ว่าฯ ลพบุรี ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

     วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 19.30 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายอำเภอเมืองลพบุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี เจ้าอาวาสวัดญาณเสน เจ้าคณะตำบลโก่งธนู ผู้นำชุมชนและประชาชน ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ราย นางละม้าย อินทร์พระราม อายุ 71 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 16/1หมู่ที่ 8 ต.โก่งธนู อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ภายในบ้านมีพักผู้อาศัย รวม 3 คน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
ได้รับการช่วยเหลือในเบื้องต้น ดังนี้
     1. เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 10,000 บาท และสิ่งของอุปโภคบริโภค
     2. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุุษย์จังหวัดลพบุรี มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท และสิ่งของอุปโภคบริโภค และพิจารณาช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของผู้สูงอายุ
     3. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคมูลค่ารวม 1,500 บาท จำนวน 1 ชุด
     4. เจ้าอาวาสวัดณาณเสน เจ้าคณะตำบลโก่งธนู อ.เมืองลพบุรี มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 4,000 บาท
     5. องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนูพิจารณาช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ จำนวน 49,500 บาท
     ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็วต่อไป

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ