จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

ผู้ว่าฯ ลพบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.

     วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะทำงานติดตามดูแล และช่วยเหลือนักเรียนผู้รับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. จังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ในโครงการทุนการศึกษาฯ ของมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ที่กำลังศึกษาอยู่ภายในจังหวัดลพบุรี จำนวน 2 ราย คือ นางสาวณิชากร อัมพะวา นักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12/2563 ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา และนางสาวอริศศิรา เจริญฉิม นักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 11/2563 ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ลพบุรี การลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนทุนฯ ในวันนี้เพื่อเป็นการให้กำลังใจ และติดตามผลการเรียน ตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ รวมทั้งปัญหาด้านการเรียน ความต้องการจะศึกษาต่อในระดับที่สูง นอกจากนี้ยังได้นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่นักเรียนทุนด้วย
     ทั้งนี้ นักเรียนและครอบครัวผู้รับทุนต่างสำนึกและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยนักเรียนที่ได้รับทุนได้กล่าว่า จะตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน ใฝ่ศึกษาหาความรู้ เพื่อเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ