จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

ผู้ว่าฯ ลพบุรี ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

     วันอาทิตย์ ที่ 6 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี/ประธานที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี นายอำเภอเมืองลพบุรี ฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองลพบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย(ไฟไหม้)ในพื้นที่ หมู่ที่ 6 ตำบลบางขันหมาก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2565 เวลา 04.46 น. จำนวน 2 หลังคาเรือน โดยมีผู้เสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บ 2 ราย ทั้งนี้ มีหน่วยงานร่วมให้ความช่วยเหลือดังนี้
   1. เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีมอบเงินช่วยเหลือ ครัวเรือนละ 10,000 บาท จำนวน 2 ครัวเรือน รวม 20,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค ที่จำเป็น และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือต่อไป
     2. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดลพบุรีมอบน้ำดื่มและเครื่องนุ่งห่ม
     3. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรีมอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือ และประสานการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยต่อไป
     4. ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลพบุรีมอบถุงยังชีพ พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น
     5. องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันมาก มอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นและพิจารณาให้ความช่วยเหลือในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยต่อไป
   6. เทศบาลเมืองลพบุรี เทศบาลเมืองเขาสามยอด เทศบาลตำบลกกโก เทศบาลตำบลท่าศาลา เทศบาลตำบลเขาพระงาม เทศบาลตำบลป่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก องค์การบริหารส่วนตำบล โพธ์เก้าต้น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแค องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร สนับสนุนกำลังพลและรถน้ำช่วยดับเพลิงจนเพลิงสงบเรียบร้อย

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ