จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

ผู้ว่าฯ ลพบุรี ลงพื้นที่การแก้ปัญหาภัยแล้งและป้องกันน้ำท่วมในเขตอำเภอบ้านหมี่ (Clusters 1 พื้นที่ฝั่งคลองชัยนาท-ป่าสัก)

     วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลพบุรี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลพบุรี จากนั้นได้ลงพื้นที่ในเขตอำเภอบ้านหมี่ฝั่งซ้ายคลองชัยนาท-ป่าสัก เพื่อเตรียมความพร้อมแผนป้องกันน้ำท่วมก่อนฤดูน้ำหลาก ในพื้นที่ 3 แห่ง ดังนี้
     1. มูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่
     2. สถานีสูบน้ำสะพานขาว ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่
     3. วัดบางพึ่ง ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่
     ทั้งนี้ พื้นที่ดังกล่าวเป็น 1 ใน 6 แนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำของจังหวัดลพบุรี นอกจากนี้ได้ติดตามความก้าวหน้าการขุดลอกแม่น้ำบางขามเพื่อใช้สำหรับกักเก็บน้ำในฤดูแล้ง รวมทั้งเป็นที่ระบายน้ำในฤดูน้ำหลาก ซึ่งจะดำเนินการเป็นระยะทาง 10 กิโลเมตร จะสามารถเพิ่มปริมาณกักเก็บได้ได้มากขึ้น 21 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 4 มีนาคม 2565 ได้ขุดลอกไปแล้วประมาณ 20%

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ