จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

ผู้ว่าฯ ลพบุรี ลงพื้นที่นำจิตอาสาพัฒนาวัดกลาง ต.บางขันหมาก อ.เมืองลพบุรี

     วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี/ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางวัชราพร รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ปลัดจังหวัดลพบุรี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลพบุรี พัฒนาการจังหวัดลพบุรี นายอำเภอเมืองลพบุรี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก. เจ้าหน้าที่ทหารมณฑลทหารบกที่ 13 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา 904 และประชาชน จิตอาสาพระราชทานตำบลบางขันหมาก ตำบลพรหมมาสตร์ และตำบลโพธิ์ตรุ ร่วมกันทำความสะอาดวัดกลาง ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เพื่อให้ศาสนสถานมีความสะอาด เรียบร้อย สวยงาม ทำความสะอาดพระอุโบสถ ห้องสุขา ปรับปรุง ภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ และจัดเก็บขยะ ทั้งนี้ ได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากท่านเจ้าคุณ พระกิตติญาณเมธี (ภูริปญฺสมเกียรติ รามัญวงศ์) เจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดกลาง ให้คำแนะนำในการพัฒนาวัด และให้พรแก่ผู้มาร่วมพัฒนาวัดในวันนี้

     วัดกลาง ตั้งอยู่ที่บ้านกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สังกัดคณะธรรมยุติกนิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 18 ไร่ 2 งาน สำหรับปูชนียวัตถุมีพระพุทธอังคีรส พระพุทธปฏิมากรประจำอุโบสถ มีนามว่า พระพุทธเกษรนิรมล สุวคนธ์บพิธ (หลวงพ่อเกษร) พระพุทธนาควโรดม บรมธรรโมภาส (หลวงพ่อนาคปรก) พุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดและหมู่บ้านบางขันหมาก วัดกลาง สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ พ.ศ. 2525 โดยมีนายสา เป็นผู้บริจาคที่ดินให้สร้างวัด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2494 ได้ผูกพัทธสีมา วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2494

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ