จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

ผู้ว่าฯ ลพบุรี ลงพื้นที่แก้ไขพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากบริเวณสามแยกนิคม

     วันนี้จันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา. 11.00 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เร่งรัดการแก้ไขพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากบริเวณสามแยกนิคมโดยบูรณาการทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาในพื้นที่ดังกล่าว ดังนี้
     1. แผนงานตัดยอดน้ำหลากบริเวณพื้นที่ตอนบน เพื่อลดปริมาณน้ำหลากที่ไหลลงมา ได้แก่ เพิ่มความจุ อ่างฯ ห้วยซับเหล็ก,อ่างห้วยส้ม โดยขุดลอกตะกอนดิน และยกระดับสันอาคารระบายน้ำล้นอ่างฯห้วยซับเหล็ก (งบกลุ่มจังหวัดปี 65) และระบบผันน้ำ จากอ่างฯห้วยซับเหล็ก ลงอ่างฯ ห้วยส้ม และจากพื้นที่ต้นน้ำซับเสือแมบ หนองถ้ำ และห้วยบงให้ไหลลงอ่างฯห้วยซับเหล็ก ซึ่งปกติหากมีฝนตกหนักในพื้นที่ต้นน้ำซับเสือแมบ หนองถ้ำ น้ำจะไหลหลากลงพื้นที่บริเวณสามแยกนิคมโดยตรง จ.ลพบุรี ได้แก้ไขโดยก่อสร้างฝายหินลาด (งบกลุ่มจังหวัด ปี 64) เพื่อเบี่ยงน้ำหลากลงอ่างฯห้วยซับเหล็ก ขณะนี้กำลังก่อสร้าง ผลงาน 60% เมือดำเนินการแล้วเสร็จ จะช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณสามแยกนิคม
     2.แผนเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำท่วมขังบริเวณสามแยกนิคมให้ไหลลงคลองชัยนาท – ป่าสัก โดยผ่านคลองขุนนวน และสถานีสูบน้ำป่าตาล อาทิ การเร่งรัดขุดลอกตะกอนดินใต้ท่อลอดถนนพหลโยธิน การกำหนดจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำชั่วคราว การพร่องน้ำในคลองขุนนวนเพื่อรองรับการระบายน้ำบริเวณสามแยกนิคม

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ