จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

ผู้ว่าฯ ลพบุรี ลงพื้นที่แก้ไขจุดเสี่ยงอุทกภัย บริเวณสามแยกนิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี

     วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายภราดล รุ่งโรจน์ธีระ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี ผอ.ชลประทานจังหวัดลพบุรี โยธาธิการและผังเมืองลพบุรี ผอ.แขวงทางหลวงลพบุรี ที่ 1 นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา นายกเทศมนตรีตำบลกกโก ผู้แทนมณฑลทหารบกที่ 13 ตลอดจนกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีด้วยหัวใจ” จากศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 13 จำนวนกว่า 10 นาย ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันเทศบาลตำบลท่าศาลา เทศบาลตำบลกกโก ลงพื้นที่แก้ไขจุดเสี่ยงอุทกภัย บริเวณสามแยกนิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี โดยนำรถแบล็คโฮ จำนวน 2 คัน และรถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ของแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 ร่วมกันขุดลอกตะกอนดินและเศษวัชพืช ในคลอดงระบายน้ำ และในท่อลอดระบายน้ำขนาด 1 เมตร 80 เซนติเมตร ด้านใต้ผิวการจราจร ถนนพหลโยธิน บริเวณสี่แยกนิคมสร้างตนเอง จนถึงหน้าสถานีน้ำมัน ปตท. เพื่อเปิดทางน้ำให้น้ำสามารถระบายได้คล่องตัวขึ้นในกรณีมีฝนตกหนัก เพื่อเตรียมความพร้อมรับฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากจากพายุโซนร้อนโกนเซินต่อไป
     ทั้งนี้ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 16 ชัยนาท ได้นำเครื่องสูบน้ำป้องกันอุทกภัย ขนาด 14 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ไปเตรียมความพร้อมไว้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลกกโก และสำนักงานเทศบาลตำบลป่าตาล รวมทั้งเตรียมพร้อมเครื่องสูบส่งระยะไกล จำนวน 1 เครื่อง เตรียมพร้อมไว้ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 16 ชัยนาท

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ