จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

ผู้ว่าฯ ลพบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจอำเภอพัฒนานิคมในการจัดกิจกรรม

     วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจอำเภอพัฒนานิคมในการจัดกิจกรรม “ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด” โดยว่าที่ร้อยตรีทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ประกอบการภาคเอกชนในพื้นที่ร่วมกันจัดกิจกรรม “ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด” ตามแนวคิดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี สละเงินเดือนตนเอง จำนวน 2 เดือน เป็นเงิน 153,000 บาท เพื่อใช้สำหรับเป็นทุนในการจัดตั้งโครงการ “ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด” เพื่อช่วยเหลือร้านอาหาร ร้านค้า ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด โดยจะช่วยซื้ออาหาร สิ่งอุปโภค บริโภค ที่จำเป็น จากร้านต่างๆ เพื่อไปมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ได้รับความเดือดร้อน โดยการจัดซื้ออาหาร จากร้านอาหารในพื้นที่อำเภอพัฒนานิคม จำนวน 5 ร้าน ได้แก่ ร้านเชฟอั๋น ร้านป้าแห้ง ร้านจินดารัช ร้านป้าดำ และร้านป้าน้อย รวม 225 กว่ากล่อง โดยนำไปมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ Community Isolation (CI) หรือศูนย์พักคอยในชุมชนโรงเรียนบ้านห้วยบง ประชาชนกลุ่มเปราะบาง และคนว่างงานจากการแพร่ระบาดโควิด-19

     ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้กล่าว ขอบคุณและให้กำลังใจในการทำงาน และความเสียสละ ผู้นำชุมชน และ บุคลากรทางการแพทย์ พร้อมทั้งมอบแนวทางให้พื้นที่ดำเนินการโครงการ “ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด” เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมธุรกิจในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ