จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

ผู้ว่าฯ ลพบุรี ลงพื้นติดตามสถานการณ์น้ำอำเภอบ้านหมี่

    วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ลงพื้นติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่ ดังนี้

     1. ลงพื้นที่ตำบลหนองเมือง บริเวณบ้านห้วยกรวด ม.1 โดยได้ทราบปัญหาการระบายน้ำในคลองสายห้วยแก้ว ซึ่งเป็นคลองรับน้ำที่ไหลมาจากบ้านโป่งแค ตำบลดอนดึงและไหลผ่านคลองไปถึงสถานีสูบน้ำสายห้วยแก้วเพื่อระบายน้ำลงสู่คลองชัยนาท-ป่าสัก โดยคลองดังกล่าวมีการขุดและใส่ท่อเพื่อระบายน้ำทำให้น้ำไหลได้ช้าเมื่อมวลน้ำไหลมาปริมาณมากจะทำให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน ท่านผู้ว่าฯจึงมีข้อสั่งการให้ท้องที่ร่วมกับอำเภอจัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำในคลองเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาทำให้น้ำระบายไปได้อย่างรวดเร็วจนถึงคลองชัยนาท-ป่าสัก

    2. ลงพื้นที่บริเวณวัดดงพลับ ม.1และ2 ตำบลดงพลับ ซึ่งขณะนี้ได้ประสบปัญหามวลน้ำที่ไหลจากอำเภอสระโบสถ์และอำเภอโคกสำโรงเข้าท่วม มีระดับน้ำสูงประมาณ 5-25 ซม.โดยถนนทางเข้าหมู่บ้านได้ถูกน้ำท่วมและกัดเซาะทำให้ชำรุด รถเล็กไม่สามารถผ่านได้ ปริมาณน้ำยังคงมีระดับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและคาดว่าหากมวลน้ำยังคงสูงขึ้นจะไหลท่วมพื้นที่ตำบลบางกะพี้ บ้านกล้วยและบ้านทราย ท่านผู้ว่าฯจึงมีข้อสั่งการให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งให้แจ้งตำบลดังกล่าวให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำหลาก

     3. ลงพื้นที่บริเวณสะพานดงพลับ (กม.10+873) และคลองสาธารณะ(กม.10+101.50) ซึ่งเป็นทางไหลของน้ำแยกออกจากตำบลดงพลับลงไปยังตำบลหนองทรายขาวเพื่อระบายลงสู้คลองชัยนาท-ป่าสัก พบว่ายังคงสามารถรองรับน้ำเพื่อระบายเพิ่มอีกได้
    ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ ท่านผู้ว่าฯให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนผู้ที่อยู่บริเวณตำบล หมู่บ้าน ที่เป็นทางน้ำไหลผ่านให้เตรียมความพร้อมและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด  และเพื่อขวัญและกำลังใจ นำถุงยังชีพพร้อมขนมมามอบให้กับประชาชนและผู้นำชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ