จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

ผู้ว่าฯ ลพบุรี ลงพื้นตรวจเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจ เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือ ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ณ อำเภอโคกสำโรง

     วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายณรงค์ ชัยจำรัส นายอำเภอโคกสำโรง สาธารณสุขอำเภอโคกสำโรง ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ลงพื้นตรวจเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจ เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือ ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ดังนี้
     เวลา 09.30 น. เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ณ ศาลาเอนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกสำโรง พร้อมมอบสิ่งของแอลกอฮอล์ ให้นายอำเภอโคกสำโรง เพื่อใช้สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19
     เวลา 10.20 น. เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของให้ ศูนย์พักคอย หรือ Comunity Isolation และผู้ป่วย COVID-19 ณ โรงเรียนบ้านสะแกราบ ตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี สถานที่รองรับเตียงผู้ป่วย จำนวน 32 เตียง ปัจจุบันผู้ป่วยเข้าพัก จำนวน 23 ราย
     เวลา 11.30 น. เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของให้ ศูนย์พักคอย หรือ Comunity Isolation และผู้ป่วย COVID-19 ณ ศูนย์เด็กเล็ก อบต.ดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี สถานที่รองรับผู้ป่วย จำนวน 40 เตียง ปัจจุบันผู้ป่วยเข้าพัก จำนวน 6 ราย
     เวลา 12.10 น.เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของให้ศูนย์พักคอย หรือ Comunity Isolation และผู้ป่วย COVID-19 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี สถานที่รองรับผู้ป่วย จำนวน 66 เตียง ปัจจุบันผู้ป่วยเข้าพัก จำนวน 16 ราย

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ