จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

ผู้ว่าฯ ลพบุรี ร่วมเปิดโครงการ “มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จังหวัดลพบุรี และยุติธรรมพบประชาชน”

     วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีเปิดงาน “มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จังหวัดลพบุรี และยุติธรรมพบประชาชน” โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งในปี 2565 รัฐบาลกำหนดให้เป็นปีแห่งการแก้หนี้ภาคครัวเรือน และประกาศให้เป็นปีแห่งการแก้หนี้ภาคครัวเรือน 8 ด้าน โดยกระทรวงยุติธรรมได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งกระทรวงยุติธรรมมีกลไกที่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ การแก้ปัญหาหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หนี้เช่าซื้อรถยนต์และรถยนต์ หนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล และการปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการยุติธรรม ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้มอบเงินเยียวยา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 3 ราย รวมเป็นเงิน 123,575 บาท และมอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี จำนวน 12 ศูนย์ จากนั้นผู้ว่าราชการลพบุรีได้เยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

 

..ร่วมแบ่งปันข่าวสารได้ที่.. 👇👇
เพจ : ลพบุรีบ้านเรา Our Home Our Lopburi
https://www.facebook.com/ourhomeourlopburi
#จังหวัดลพบุรี
#ลพบุรีบ้านเรา
#ChangeForGood

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ