จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

ผู้ว่าฯ ลพบุรี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้หลักสูตร ป.ย.ป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

     วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารหน่วยงานราชการในส่วนภูมิภาค ภายใต้หลักสูตร ป.ย.ป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายวชิระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังแนวทางการพัฒนาต้นแบบนโยบายภาครัฐ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้หลักสูตร ป.ย.ป. รวมทั้งนโยบายการบูรณาการการขับเคลื่อนและขยายผลนโยบายภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการ โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้แก่ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารหน่วยราชการในส่วนภูมิภาค และนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายการบูรณาการการขับเคลื่อนและขยายผลนโยบายภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติแบบบูรณาการ

 

..ร่วมแบ่งปันข่าวสารได้ที่.. 👇👇
เพจ : ลพบุรีบ้านเรา Our Home Our Lopburi
https://www.facebook.com/ourhomeourlopburi
#จังหวัดลพบุรี
#ลพบุรีบ้านเรา
#ChangeForGood

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ