จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

ผู้ว่าฯ ลพบุรี ร่วมงาน “วันรบพิเศษ”

     วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมงานวันรบพิเศษ ประจำปี 2565 โดยมีพลเอก ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่าง ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานเนื่องใน “ วันรบพิเศษครบรอบ 56 ปี ” ณ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี โดยมี พลโท ณัฐวุฒิ นาคะนคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ได้นำตรวจแถวทหาร กองเกียรติยศ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก วางพานพุ่มถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช จากนั้น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ได้เดินทางไปยังแหล่งสมาคมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เพื่อเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมาย แสดงความสามารถพิเศษนักกระโดดร่มชั้นกิตติมศักดิ์ และประกาศนียบัตรให้แก่ผู้บังคับหน่วยทหารหัวหน้าหน่วยงานราชการและคณะบุคคลต่างๆ จำนวน 46 คน ในฐานะเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ อุทิศตนเพื่อสังคม และมีอุปการะคุณแก่หน่วยรบพิเศษ และกองทัพบกในช่วงปีที่ผ่านมา เพื่อเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันรบพิเศษ ประจำปี 2565 และประกอบพิธีสงฆ์ เพื่อระลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญของนักรบพิเศษที่เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศชาติ ในสมรภูมิรบต่างๆตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยมีอดีตผู้บังคับบัญชาและเพื่อนทหารรบพิเศษ เข้าร่วมพิธีแบบ New Normal ตามมาตาการป้องกันโควิด 19 อย่างเครงคัด

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ