จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

ผู้ว่าฯ ลพบุรี ร่วมงานเสวนาทางวิชาการ “เที่ยวสบายใจ ไหว้พระพุทธบาท สระบุรี”

      วันเสารที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมงานเสวนาทางวิชาการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ภายใต้หัวข้อ “พระพุทธบาทสระบุรี : เส้นทางแห่งศรัทธา และวิถีไทย อดีต-ปัจจุบัน” โดยมีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานเสวนาทางวิชาการ และเรียนเชิญนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ทิศทางการอนุรักษ์ และพัฒนาโบราณสถานของกรมศิลปากร : โอกาส และการมีส่วนร่วมของพื้นที่ในการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานของชุมชน” ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ “มรดกเมืองสระบุรี” ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2565 ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ