จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

ผู้ว่าฯ ลพบุรี มอบเงินช่วยเหลือและสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

     วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 14.30 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้ครอบครัวนายดาวเทียม แสงจันทร์ ณ บ้านเลขที่ 44 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ซึ่งเกิดเหตุอัคคีภัยเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2565 เวลาประมาณ 17.00 น. ซึ่งขณะเกิดเหตุไม่มีผู้อาศัยอยู่ในบ้าน ส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวน
     ทั้งนี้ ผู้ประสบเหตุได้รับความช่วยเหลือในเบื้องต้นดังนี้
     1. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 10,000 บาท พร้อมชุดธารน้ำใจและสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น
     2. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ
     3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณามอบเงินช่วยเหลือค่าซ่อมแซมบ้าน หลังละไม่เกิน 49,500 บาท
     4. กิ่งกาชาดอำเภอโคกสำโรงมอบเงินช่วยเหลือจำนวน 3,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค
     5. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี
อนุมัติช่วยเหลือเป็นเงินสด เพื่อเป็นค่าก่อสร้างที่อยู่ประจำ จำนวน 49,500 บาท และจัดซื้อสิ่งของพระราชทานนำไปช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท รวม 52,500 บาท และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวของให้การช่วยเหลือเพิ่มเติม ดังนี้
     1. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ช่วยเหลือตามความเสียหายจริง ไม่เกินหลังละ 230,000 บาท ค่าดำรงชีพประจำวัน 5,000 บาท
     2. มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง ช่วยเหลือรายละ 3,000 บาท จำนวน 4 รายเป็นเงิน 12,000 บาท

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ