จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

ผู้ว่าฯ ลพบุรี ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำป่าสัก

     วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานคณะกรรมการลุ่มน้ำป่าสัก มอบหมายให้ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้วาราชการจังหวัดลพบุรี รองประธานคณะกรรมการลุ่มน้ำป่าสัก เป็นประธานประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำป่าสัก ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องตะแบกนา ศาลากลางจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการลุ่มน้ำป่าสัก ซึ่งจังหวัดที่อยู่ในลุ่มน้ำป่าสัก ประกอบด้วย จ.สระบุรี จ.ชัยภูมิ จ.นครราชสีมา จ.พระนครศรีอยุธยา จ.เพชรบูรณ์ จ.ลพบุรี และ จ.เลย โดยที่ประชุมได้รับทราบปฎิทินการประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กำหนดประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำ จำนวน 6 ครั้งต่อปี รวมทั้งการรายงานสถานการณ์การเตรียมความพร้อม 11 มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2565 จากนั้น ได้ร่วมกันพิจารณาให้ข้อคิดเห็นต่อ(ร่าง) ผังลุ่มน้ำป่าสัก และการจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม ลุ่มน้ำป่าสัก

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ