จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

ผู้ว่าฯ ลพบุรี ประชุมคณะกรรมการประสานงานขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

     วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยส่วนราชการเข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่สนับสนุนการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย กิจกรรมส่งเสริมความรู้การผลิตทางการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ข้าวหอมกุหลาบจังหวัดลพบุรี กิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ข้าวดำละโว้ กิจกรรมอนุรักษ์บัวหลากสายพันธุ์ กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมต้นจำปีสิรินธร จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาโครงการด้านแหล่งน้ำ จำนวน 29 โครงการ โครงการพัฒนาด้านการเกษตร จำนวน 2 โครงการ โครงการด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 โครงการ

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ