จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

ผู้ว่าฯ ลพบุรี ประกอบพิธีมอบหน้ากากอนามัย 2,880 กล่อง

     วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 09.00น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประกอบพิธีมอบหน้ากากอนามัย 2,880 กล่อง ให้แก่ ผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี และนายอำเภอ ทั้ง 11 อำเภอ ซึ่งเป็นตัวแทนประชาชนของจังหวัดลพบุรี เข้ารับมอบ ณ ห้องรับรองป่าสักชลสิทธิ์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เพื่อนำไปแจกจ่ายพระสงฆ์ และประชาชนกลุ่มเปราะบาง ประชาชนผู้มีฐานะยากจนและขาดแคลน เพื่อนำไปใช้สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี
     ทั้งนี้ กรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ รวมถึงประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระบรมราชูปถัมภก” แห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ ทรงห่วงใยทุกข์ยากของประชาชน และเป็นขวัญกำลังใจให้ประชาชน สามารถผ่านความทุกข์ยากเดือดร้อนในเบื้องต้นไปได้

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ