จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

ผู้ว่าฯ ลพบุรี นำสาธุชนร่วมทำบุญตักบาตร ปล่อยปลา เนื่องในวันสงกรานต์ หรือวันปีใหม่ไทย

     วันพุธที่ 13 เมษายน 2565 เวลา 07.00 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ททหาร ตำรวจ พ่อค้า และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันสงกรานต์ หรือวันปีใหม่ของไทย ประจำปี 2565 ณ บริเวณเทวสถานปรางค์แขก ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เพื่อความเป็นสิริมงคลของตนเองและครอบครัว รวมทั้งส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี อันดีงามของไทย ส่งเสริมความรัก ความอบอุ่นในครอบครัวและสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ตลอดถึง เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ใหญ่ ผู้มีพระคุณ

     โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการเดินทางไปปล่อยปลาลงแม่น้ำลพบุรี ณ ริมแม่น้ำลพบุรี หน้าวัดเชิงท่า อำเภอเมืองลพบุรี เพื่อเป็นการให้ชีวิตแก่สัตว์ทั้งหลายอีกด้วย

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ