จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

ผู้ว่าฯ ลพบุรี ประชุมขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565

     วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง (Sustainable Urban Agriculture Development Project : SUAD Project) เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมเชิงพื้นที่ ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลด PM 2.5 และลดก๊าซเรือนกระจก (Green House Gas) เพิ่มคุณภาพอากาศ การอัพเกรดคุณภาพชีวิตของประชาชน และการสร้างเศรษฐกิจสีเขียว โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เน้นย้ำการดำเนินการงานเชิงพื้นที่ตามโครงการในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เช่น พื้นที่โรงเรียน วัด ชุมชน และเทศบาลให้เกิดเป็นรูปธรรม

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ