จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

ผู้ว่าฯ ลพบุรี นำประชาชนร่วมกันประดิษฐ์ “ผีเสื้อแห่งความจงรักภักดี” จากผ้าอัตลักษณ์ท้องถิ่น

     วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานกิจกรรมประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทยเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีนางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลพบุรี สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ร่วมกันประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทย ซึ่งจังหวัดลพบุรีจะนำการประดิษฐ์ผีเสื้อในครั้งนี้จะนำไปจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน ๙๐ ตัว เป็นการขยายผลการประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทย ซึ่งเป็นผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดลพบุรี เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้ร่วมสืบสาน รักษา ต่อยอด ภูมิปัญญาไทย ให้คงอยู่สืบไป
สืบเนื่องจากรัฐบาล ได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยกำหนดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลพบุรี ได้เยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ร่วมกิจกรรม และร่วมประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทยของจังหวัดลพบุรีในครั้งนี้ด้วย

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ