จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

ผู้ว่าฯ ลพบุรี ถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง

     วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ปี พ.ศ.2565 ณ วัดชีป่าสิตาราม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีพระเทพเสนาบดี (ประเทือง อาภาธโร ป.ธ.4) เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เจ้าอาวาสวัดกวิศรารามราชวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จิตอาสาพระราชทานและพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมในพิธีในรูปแบบ New Normal ตามมาตาการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเครงคัด สำหรับจังหวัดลพบุรี กำหนดการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ปี พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งมีพระภิกษุ สามเณร ผู้เข้าสอบ จำนวน 135 รูป กรรมการ จำนวน 16 รูป รวมจำนวน 151 รูป

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ