จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

ผู้ว่าฯ ลพบุรี ต้อนรับคณะ ศปม. ลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติตามมาตรการ Covid-19 จังหวัดลพบุรี

     วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 10.45 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมกันให้การต้อนรับ พล.อ.ธิติชัย เทียนทอง รองเสนาธิการทหาร (1) และคณะในโอกาสลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมรับฟังบรรยายสรุปการเฝ้าระวังและการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่จัดตรวจคัดกรอง จุดตรวจร่วมบางงา ตำบลบางงา จังหวัดลพบุรี
     โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า ในส่วนของสถานการณ์โควิด 19 ระลอกใหม่ จังหวัดลพบุรีเป็นจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด ข้อมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 64 มีผู้ติดเชื้อจำนวน 20 ราย ปัจจุบันรักษาหายแล้ว 1 ราย ผู้ป่วย ระลอกใหม่อยู่ในพื้นที่ อำเภอเมือง 1 ราย มีความเกี่ยวข้องกับจังหวัดสมุทรสาคร อำเภอโคกสำโรง 2 ราย และอำเภอท่าวุ้ง จำนวน 17 ราย รายที่ 1 ผู้ติดเชื้อมีความเกี่ยวข้องกับจังหวัดสมุทรสาคร ส่วนรายที่ 2 เกี่ยวข้องกับบ่อนในจังหวัดอ่างทอง และรายที่ 8 – 20 มีการสัมผัสโรคกับผู้ติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับบ่อนจังหวัดอ่างทอง จังหวัดลพบุรีได้ดำเนินการตามมาตรการ ข้อกำหนด และข้อสั่งการตามแนวทาง ศบค. อย่างเคร่งครัด มีการจัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่ออย่างต่อเนื่องเพื่อกำหนดมาตรการรองรับให้ทันกับสถานการณ์นั้น ในด้านการเฝ้าระวังการควบคุม และการป้องกันการดำเนินการในด้านการรักษาการเตรียมการรองรับผู้ป่วยและผู้ถูกกักกันการดำเนินการกลับแรงงานต่างด้าว การให้ความสำคัญกับการปราบปรามกระทำตามกฎหมาย บ่อนการพนัน การเพิ่มจุดตรวจจุดคัดกรองในพื้นที่ และระหว่างเขตติดต่อกับจังหวัดข้างเคียง การสร้างการเรียนรู้กับประชาชนตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ