จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

ผู้ว่าฯ ลพบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดหนองไผ่ล้อม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

     วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในพิธีทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอบ้านหมี่ ตลอดจนร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายน 2565 ณ วัดหนองไผ่ล้อม ตำบลดอนดึง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยมี กำลังพลจิตอาสาพระราชทานจากศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 13, กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 31 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี รวมถึงคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอบ้านหมี่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาตำบลดอนดึง จำนวนกว่า 150 คนเข้าร่วมกิจกรรม
     โอกาสเดียวกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ยังได้ร่วมปลูกต้นไผ่ เพื่อเป็นความสิริมงคล และร่วมกันทำความสะอาด เป็นการปรับภูมิทัศน์ให้กับภายในวัดให้เกิดความสวยงามสะอาดตา เพื่อเป็นแบบอย่างในการสร้างจิตสำนึกในการมีจิตสาธารณะ ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ และรู้รักสามัคคี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมและประเทศชาติอย่างพร้อมเพียงกัน

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ