จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

ผู้ว่าฯ ลพบุรีแถลงมาตรการเร่งด่วน เร่งตรวจเชิงรุกและขอรับการสนับสนุนวัคซีนและฉีดวัคซีนให้ประชาชนให้มากที่สุด

          วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. ที่ห้องพระปรางค์สามยอด ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี แถลงข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดลพบุรี ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2564 ว่า จังหวัดลพบุรีมีผู้ป่วยเพิ่ม 243 ราย ผู้ป่วยสะสม 8,703 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 83 ราย โดยในเดือนที่ผ่านมาจังหวัดลพบุรีมีการตรวจค้นหาเชิงรุกทั้งในสถานประกอบการ หน่วยงาน โรงเรียน เรือนจำ และตลาด จำนวน 6,937 ราย วันนี้มีการตรวจค้นหาเชิงรุกด้วยชุดตรวจ Atigen test kit ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี ที่โดมโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อำเภอเมืองลพบุรี โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีและทีมเจ้าหน้าที่เทศบาล เมืองลพบุรี เป้าหมาย คือ ผู้ค้าตลาดสด และประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลเมืองลพบุรี ซึ่งในช่วงเช้าวันนี้ได้ทำการตรวจเชิงรุกไปแล้ว 600 คน โดยผู้มีผลตรวจเป็นบวก จะเข้ารับการตรวจโดยวิธี RT-PCR อีกครั้ง และเมื่อมีผลยืนยันจากโรงพยาบาลก็จะเข้ารับการรักษาตามระบบต่อไป ทั้งนี้ เทศบาลเมืองลพบุรีจะจัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคฯ เป็นศูนย์ประสานงาน ติดตาม ควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ สำหรับพื้นที่เสี่ยง เช่น ตลาดสด อื่นๆ จังหวัดฯ ก็จะมอบหมายให้เทศบาลและอปท.ในพื้นที่ค้นหาเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยง ด้วยเช่นกัน
        ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี แถลงถึงจำนวนเตียงของจังหวัดลพบุรีด้วยว่า ขณะนี้ในโรงพยาบาลหลัก 9 แห่งของจังหวัดลพบุรีมีอยู่ 260 เตียง มีเตียงว่าง 15 เตียง มีเตียงในโรงพยาบาลสนาม 8 แห่งรวม 928 เตียง มีเตียงว่าง 220 เตียง และยังมีเตียงรองรับผู้ป่วยที่อาการไม่มาก (ผู้ป่วยสีเขียว) ที่ศูนย์พักคอยในชุมชน จำนวน 129 แห่ง จำนวน 1,962 เตียง จากจำนวนเตียง 2,705 เตียง ซึ่งเพียงพอในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ของจังหวัดลพบุรี ซึ่งขณะนี้มีอยู่จำนวน 3,000 กว่าราย ซึ่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่จะดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มกำลัง
        ส่วนการจัดสรรวัคซีนของจังหวัดลพบุรี ขณะนี้ จังหวัดฯ ได้รับการจัดสรรวัคซีนในเดือนสิงหาคมนี้ จังหวัดฯได้รับการจัดสรรวัคซีนในปริมาณที่เพิ่มขึ้นในจำนวน 40,000-50,000 โดส ซึ่งจะเร่งฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายแรกคือ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ก่อน เนื่องจากเป็นกลุ่มที่หากติดเชื้อโควิด-19 จะมีโอกาสที่จะมีอาการหนักและมีโอกาสเสียชีวิตสูง มาตรการเร่งด่วนของจังหวัดในขณะนี้ คือ เร่งตรวจค้นหาเชิงรุกและขอรับการสนับสนุนวัคซีนจากส่วนกลางและเร่งฉีดวัคซีนให้มากที่สุดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี

สุภาวดี สมศรี /สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.ลพบุรี-ข่าว

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ