จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

ผู้ว่าฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดตั้ง Community Isolation (CI)

     วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564) เวลา 10.30 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ตลอดจน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี นายกเทศบาลตำบลท่าศาลา ผู้แทนเทศบาลเมืองเขาสามยอด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี ตลอดจนคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดลพบุรี ได้ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดตั้ง Community Isolation (CI) หรือศูนย์กักตัวในชุมชน เพื่อรองรับผู้ป่วยสีเขียว ณ อาคารคงสมพงษ์ กองพลรบพิเศษที่ 1 ค่ายเอราวัณ ต.เขาสามยอด จ.ลพบุรี โดยใช้พื้นที่หน่วยทหาร ตามที่ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ได้อนุมัติให้ขยายพื้นที่ของหน่วยขึ้นตรงเพิ่มเติมอีก 2 แห่ง เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับการรองรับผู้ป่วย โควิด 19 ซึ่งเป็นผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย เพื่อใช้สำหรับกักตัวสังเกตอาการ ตามมาตการสาธารณสุข ที่ ศบค.กำหนด โดยมี พันเอก อดุลย์ จันทร์มา รองผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษให้การต้อนรับ โดยสถานที่ดังกล่าว จัดตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่แยกผู้ติดเชื้อออกจากครอบครัว และเมื่อมีอาการที่รุนแรงในขณะกักตัวภายในศูนย์ ทีมแพทย์ผู้ดูแลจะเป็นผู้ประเมินอาการอีกครั้ง เพื่อจะสามารถส่งต่อยังสถานพยาบาลได้ในทันที ซึ่งศูนย์กักตัวในชุมชน อาคารคงสมพงษ์ กองพลรบพิเศษที่ 1 ค่ายเอราวัณ สามารถรองรับผู้ป่วยโควิด 19 ได้ จำนวน 100 เตียง แยกเป็นผู้ป่วยชาย 70 เตียง และ ผู้ป่วยหญิง 30 เตียง
     จากนั้น คณะได้ลงพื้นที่ ติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดตั้ง Community Isolation (CI) หรือศูนย์กักตัวในชุมชน ณ กองร้อยนักเรียนที่ 1 กองพันนักเรียน โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ ค่ายเอราวัณ โดยมี พันเอก เดชา ศรีมงคล รองผู้บัญชาการโรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ ให้การต้อนรับ โดยพื้นที่ดังกล่าว จะใช้พื้นที่อาคารโรงนอน สำหรับการฝึกหลังสูตรต่างๆ ของหน่วยรบพิเศษ ซึ่งว่างเว้นจากการฝึก เป็นศูนย์กักตัวในชุมชน ขนาด 100 เตียง ซึ่งมีความพร้อมอยู่แล้ว เหลือเพียงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับผู้ติดเชื้อ และวัสดุสำนักงานเพื่ออำนวยความสะดวกในระบบเวชระเบียน ระบบการดูแลรักษาผู้ป่วย ระบบดูแลรักษาความปลอดภัย ระบบการจัดการขยะติดเชื้อ ระบบการสื่อสาร ภายในศูนย์ทั้ง 2 แห่ง โดยคาดว่าจะสามารถเปิดศูนย์เพิ่มเติม ทั้ง 2 แห่งได้ ใน 1-2 สัปดาห์นี้ เพื่อเตรียมรองรับผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งผู้ป่วยจากชุมชน และคลัสเตอร์ ต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี และผู้ติดเชื้อจากพื้นที่ กทม.และปริมณฑล ที่ได้ลงทะเบียน ขอกลับมารักษาอาการป่วยตามภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดลพบุรี โดยทั้ง 2 แห่ง จะมีทีมแพทย์พยาบาล จากโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช และ จากหน่วยตรวจโรคศูนย์สงครามพิเศษเป็นผู้ดูแลรักษา

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ