จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

ผู้ว่าฯลพบุรี ร่วมประชุมหารือและติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำบางขาม กับผู้ที่เกี่ยวข้อง

     วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลพบุรี และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือและติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำบางขาม
     จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำบางขาม บริเวณจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำ wasteway บ้านกล้วย และเดินทางต่อไปยังจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำปากคลองซอย 13 ขวา และสะพานวัดห้วยแก้ว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เพื่อช่วยเหลือการอุปโภค-บริโภค ของประชาชนในพื้นที่ พร้อมจัดรอบเวรการสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้ทำการเพาะปลูกไปแล้วไม่ให้เกิดความเสียหาย

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ