จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

ผู้ว่าฯ ลพบุรี มอบีมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน (Tablet) แก่นักเรียน นักศึกษา

     วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564) เวลา 13.00 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานในพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน (Tablet) ตาม ” โครงการแบ่งปันเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ แก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอน” โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำอุปกรณ์การเรียนการสอนมอบให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน 56 เครื่อง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การเรียนการสอน ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ