จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

ผู้ว่าฯลพบุรี พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชน

     วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี/ประธานที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีนางฐิติรัตน แวงชิน นางประภารัตน์ เกตุพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอโคกเจริญ นายอำเภอโคกเจริญ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ยากไร้ ราย นายขาน ยอดเจริญ อายุ 86 ปี บ้านเลขที่ 109/1 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองมะค่า อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีมอบถุงธารน้ำใจสภากาชาดไทย จำนวน 1 ชุด และเงินช่วยเหลือ จำนวน 2,000 บาท และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือต่อไป

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ