จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

ผู้ว่าฯลพบุรี จัดพิธีมอบหนังสือพระราชทาน “เรื่องเล่าชาวคชานุรักษ์”

     วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีรับมอบหนังสือพระราชทาน “เรื่องเล่าชาวคชานุรักษ์” ให้ อำเภอลำสนธิ รวมจำนวน 1,000 เล่ม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อเป็นสื่อเผยแพร่ความรู้ด้านพฤติกรรมช้างป่าให้แก่นักเรียน เยาวชน ชุมชน และหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี
     ด้วยโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ โดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เป็นองค์ประธานกรรมการ ได้พระราชทานหนังสือ “เรื่องเล่าชาวคชานุรักษ์” เพื่อเป็นสื่อเผยแพร่ความรู้ด้านพฤติกรรมช้างป่าให้แก่นักเรียน เยาวชน ชุมชน และหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดพิมพ์จากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
     สำหรับหนังสือ “เรื่องเล่าชาวคชานุรักษ์” ได้รวบรวมพฤติกรรมของช้างเพื่อให้ผู้อ่านได้ “รู้จักช้าง” รู้สาเหตุ “เมื่อช้างมาเยือน” เพื่อเตรียม “ต้อนรับแข็งขัน” ว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไร เพื่อลดการเผชิญหน้า ลดการปะทะ และลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ท้ายที่สุดก็คือเรียนรู้ที่จะ “ปรับเปลี่ยนอาชีพที่เหมาะสม” เพื่อให้คนได้อยู่ร่วมกันกับช้างได้อย่างสมดุลต่อไป

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ