จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการที่เดินทางมารับตำแหน่งใหม่

     วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น.  นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับ นายทวีศักดิ์ ชัยธันยาภัทร์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลพบุรี, นายเทิดพงศ์ จามน้อยพรหม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงลพบุรี, นายณัฐพงษ์ โต๊ะทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี, นางสาวสายสุนีย์ สายสุนทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยบาดาล ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่ง พร้อมทั้งหารือข้อราชการอย่างไม่เป็นทางการ ณ ณ ห้องรับรองป่าสักชลสิทธิ์ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 5 อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ