จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเรียกประชุมด่วน เผ้าระวัง Cluster ตลาดสดเทศบาลเมืองลพบุรี และชุมชนใกล้เคียง

     วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีชั้น 5  นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายจําเริญสละชีพ นายกเทศบาลเมืองลพบุรี สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมด่วน Cluster เฝ้าระวัง ตลาดสดเทศบาลเมืองลพบุรี และชุมชนใกล้เคียง  โดยมติในที่ประชุม ให้ดำเนินการดังนี้

        1. ปิดตลาดเทศบาล 16-20 สิงหาคม 64 พร้อมกับทำความสะอาดตลาด

        2. ตรวจค้นหาเชิงรุก พ่อค้า แม่ค้า และกลุ่มเสี่ยงสูง ในวันที่ 17 สิงหาคม 64

        3. วางแผนตรวจต้นหาเชิงรุก ชุมชน ในเขตตลาดสดเทศบาลเมืองลพบุรี ชุมชนตลาดล่าง ตลาดบนเมือง ชุมชนวัดเชิงท่า และชุมชนในเขตเทศบาลเมืองและในส่วนพื้นที่ที่มีปัญหาให้รีบดำเนินการทันที ในช่วงบ่ายวันนี้โดยด่วน…

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ