จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

พิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง

     วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ สามเณร ที่สอบบาลีสนามหลวง ประจำปีพ.ศ.2564 ณ วัดชีป่าสิตาราม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ในการนี้นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นายสุภกิณห์ แวงชิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีถวายภัตตาหารเพล พร้อมด้วยศาล ทหาร ตำรวจและหัวหน้าส่วนราชการ แด่พระครูภาวนาโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี รูปที่ 2 เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมโสภณ และพระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปีพ.ศ.2564

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ