จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดลพบุรี เยี่ยมชมชุมชนต้นแบบ “โก่งธนู โมเดล”

      วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 15.30 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมคมแม่บ้านมหาดไทย และคณะแม่บ้านมหาดไทยเยี่ยมชมชุมชนต้นแบบ “โก่งธนู โมเดล” ภายใต้โครงการ “แม่บ้านมหาดไทยสัญจร 4 ภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” โดยเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ จำนวน 6 จุด ได้แก่
    1) แปลงผักสวนครัวรักษ์โลก “โก่งธนู โมเดล” เยี่ยมชมการบริหารจัดการขยะอินทรีย์ “ถังขยะเปียกลดโลกร้อน” โดยจังหวัดลพบุรีมีจำนวน 1,290 หมู่บ้าน ได้มีการคัดแยกขยะและจัดทำถังขยะเปียกครบทั้ง 1,290 หมู่บ้าน 299,338 ครัวเรือน และได้รับรางวัลจังหวัดที่จัดทำถังขยะเปียก ครบร้อยละ 100 เมื่อปี พ.ศ. 2562 มีกองทุนธนาคารขยะ จำนวน 58 แห่ง สมาชิก 26,234 คน
     2) ธนาคารน้ำใต้ดิน คือ การที่เราขุดหลุมลักษณะก้นครก เพื่อจัดกักเก็บน้ำฝนที่ตกลงมาในช่วงฤดูฝนไว้สู่ใต้ดินช่วยทำให้ดินชุ่มฉ่ำส่งผลให้ พืชผักสวนครัวงอกงามผลผลิตดีเชื่อมโยงโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง”
     3) มหัศจรรย์ถังขยะ “โก่งธนู โมเดล” เป็นการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ด้วยการทำปุ๋ยสำหรับใช้ใส่ผักสามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ในการซื้อปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ภายในครัวเรือนได้เป็นอย่างดี
   4) ครัวเรือนตัวอย่าง พาเยี่ยมชมครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ด้วยการปลูกผักกินเองหากเหลือจึงแบ่งปัน และจำหน่ายเพื่อเป็นการเสริมรายได้อีกทางหนึ่ง
    5) นวัตกรรมพวงหรีดจักสานลดปริมาณขยะ ด้วยการนำเศษวัสดุเหลือใช้ในการจักสานในแต่ละครัวเรือนมาทำเป็นเชื้อเห็ด
    6) ศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการขยะบ้านเกาะ หมู่ที่ 5 ตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ