จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

ประชุมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

     วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 -10.45 น. และ เวลา 13.30 – 14.40 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นายวชิระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 5 ห้องประชุมทานตะวัน

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ