จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดลพบุรี 1 ครั้งที่1/2564

     วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นายวชิระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประชุมประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดลพบุรี 1 ครั้งที่1/2564  ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 4 ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ