จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

ประชุมติดตามผลความคืบหน้าในการดำเนินการก่อสร้างหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น

     วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นายสุภกิณห์ แวงชิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมติดตามผลความคืบหน้าในการดำเนินการก่อสร้างหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (114 เตียง) ของโรงพยาบาลชัยบาดาล ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ