จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

ประชุมชี้แจงโครงการจัดทำคำขอ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยเพื่อขึ้นทะเบียนในประเทศ สินค้าดินสอพองลพบุรี

     วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น.  นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงโครงการจัดทำคำขอ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยเพื่อขึ้นทะเบียนในประเทศ สินค้าดินสอพองลพบุรี ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมลพบุรีอินน์ จังหวัดลพบุรี โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ