จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดให้มีการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง

     วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น.  นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานการประชุมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดให้มีการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง ผ่านระบบ VCS  ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ