จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

ประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จังหวัดลพบุรี (กบร.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 2/2564

     วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นายวชิระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จังหวัดลพบุรี (กบร.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 2/2564 ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 5 ห้องประชุมทานตะวัน

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ